1B-8 Dėl Prekių sulaikymo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo

Prekybos sulaikymas

Turinys

  Prekių sulaikymas, apskaita, saugojimas, konfiskavimas, realizavimas ir sunaikinimas 1.

  prekybos sulaikymas

  Reglamento ES Nr. Muitinė prekes sulaiko muitinės įgyvendinamų teisės aktų nustatytais pagrindais ir atvejais. Kitos Lietuvos Respublikos institucijos, kompetentingos sulaikyti prekes, sulaikiusios Europos Sąjungos prekių muitinio statuso neturinčias prekes arba prekes, kurių muitinis statusas nežinomas, privalo nedelsdamos apie tai informuoti muitinę.

  prekybos sulaikymas

  Sulaikytų ir arba konfiskuotų Europos Sąjungos prekių muitinio statuso neturinčių prekių apskaitos, saugojimo ir realizavimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Jeigu įsiteisėjus civilinėje, administracinėje, administracinių nusižengimų, baudžiamojoje byloje ikiteisminiame tyrime priimtam sprendimui arba kitam Lietuvos Respublikos kompetentingos sulaikyti prekes institucijos sprendimui, kuris yra pagrindas grąžinti savininkui sulaikytas prekes, jų prekybos sulaikymas per 30 darbo dienų nuo jo informavimo apie atitinkamą sprendimą arba jo įsiteisėjimo prekybos sulaikymas prekių neatsiima, prekės realizuojamos.

  prekybos sulaikymas

  Už realizuotas prekes gautos lėšos, atskaičius jų realizavimo kainos dalį sudarančius importo muitus ir kitus mokesčius, jeigu jie taikytini, saugojimo, vežimo ir realizavimo išlaidas, grąžinamos prekių savininkui. Prekės, kurios negali būti realizuotos, taip pat naikintinos prekės privalo būti sunaikintos vadovaujantis Reglamento ES Nr. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

  prekybos sulaikymas