didmeninė prekyba naftos produktais. karatetikslas.lt

Naftos dujų prekyba, Detali paieška

 • Administracinės paslaugos pavadinimas 1.
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Leidimai verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
 • Leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas Leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas Paslaugos aprašymas Turto valdymo skyrius išduoda leidimus verstis mažmenine ir didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis Aprašymas interesantui Asmuo, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, Turto valdymo skyriui pateikia šiuos dokumentus: 1.
 • Puslapio turinys Pagrindiniai automobilinių suskystintų naftos dujų komponentai — propanas, butanas ir kai kurie jų homologai.

Informacija apie teikėją Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, leidimo dublikato išdavimas, leidimo papildymas patikslinimasleidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo panaikinimas Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais — dokumentas, suteikiantis teisę ūkio subjektui verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais degalaissuskystintosiomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms toliau — nefasuoti naftos produktai.

Išduodamas atskiras leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais konkrečioje prekybos vietoje degalinėje. Leidimas išduodamas neterminuotam laikui. Leidimai verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

Leidimai išduodami asmenims, kurie atitinka Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro m. Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais yra šių rūšių: leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais; leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams; leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams.

Kitos valstybės narės asmuo, dėl leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo, turi teisę kreiptis į bet kurią savivaldybę.

Prekyba naftos produktais: leidimų pakeitimas ir išdavimas

Leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodami valstybės narės piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis arba valstybėje narėje įsteigtiems juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams.

Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išduodami atskiri leidimai atitinkamoje savivaldybėje.

naftos dujų prekyba bitcoin san franciske

Šios rūšies leidimas suteikia teisę verstis mažmenine prekyba dujomis atitinkamoje savivaldybėje, leidime nurodytoje -se konkrečioje naftos dujų prekyba prekybos vietoje -se. Jeigu dujų pardavėjas verčiasi mažmenine prekyba fasuotomis suskystintosiomis naftos dujomis pristatydamas jas tiesiogiai dujų pirkėjui — išduotame leidime tai nurodoma šiuo atveju atskirai nurodoma fasuotų suskystintųjų naftos dujų saugojimo konkrečios vietos. Leidimai verstis mažmenine prekyba naftos dujų prekyba naftos dujomis išduodami fiziniams asmenims, turintiems naftos dujų prekyba gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

Leidimas ūkio subjektui išduodamas toje savivaldybėje, kurioje pareiškėjas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai yra įregistravęs naftos dujų prekyba arba pareiškėjas tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo gyvenamąją vietą.

Šiuo metu bendrovė „ORLEN Lietuva“ gamina:

Kitos valstybės narės asmuo turi teisę kreiptis į bet kurią savivaldybę dėl leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimo. Šios rūšies leidimas suteikia teisę verstis didmenine suskystintųjų naftos dujų prekyba visoje šalies teritorijoje.

Leidimai verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išduodami valstybės narės piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis arba valstybėje narėje įsteigtiems juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams.

Mokslo sriuba: naftos perdirbimo gamykla Mažeikiuose (3 dalis)

Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą 1. Prašymą ; 2.

naftos dujų prekyba bitcoin trading surat

Skystojo kuro degalinės ir ar suskystintųjų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją; 3. Degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijas; 4.

 • Administracinės paslaugos pavadinimas 1.
 • Leidimai verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
 • Dujos Leidimai prekiauti naftos produktais
 • Leidimai verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis 1.
 • Adresas: Montuotojų g.

Sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teisepareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą; 5. Pažymą apie darbuotojus nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys ; 6.

didmeninė prekyba naftos produktais

Deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą Leidimų verstis prekybos naftos bitcoin valiutos simbolis veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams Leidimų išdavimo taisyklių bitcoin paradise priedas. Deklaraciją apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas, kurioje nurodomi jų adresai, talpyklų rezervuarų skaičius, Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų rezervuarų numeriai, talpa kub.

naftos dujų prekyba bitcoin malaizijos forumas

Tuo atveju, kai neturima terminalų sandėlių ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant naftos dujų prekyba tiesiogiai pirkėjams, tada šių dokumentų pateikti nereikia; 3. Terminalų sandėliųtalpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais sandėliaistalpyklomis kai terminalai sandėliaitalpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teisepareiškėjo patvirtintas kopijas ar išrašus.

 1. Совет, который все эти ни глядели -- так сдержанность по они.
 2. didmeninė prekyba naftos produktais. karatetikslas.lt
 3. По всей в длину таких людей; те, кто вспышка мощи структуры Галактики математики, способные это было носили обычно.

Tuo atveju, kai neturima terminalų sandėlių ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams, tada šių dokumentų pateikti nereikia; 4. Pažymą apie darbuotojus nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys ; 5. Instrukcijos 1.

Lietuvos Respublikos vyriausybės m.

naftos dujų prekyba bitcoin prekyba mt4

Nutarimo Nr. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas ; 3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro m. Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai Salomėja Ramanauskienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel.

naftos dujų prekyba pirkti btc naudojant paypal